Back to top

Tea Products

Thai Green Tea

55,000đ

Thai Red Tea

55,000đ

Spring Tea

55,000đ

Autumn Tea

55,000đ

Black Tea

55,000đ

Jasmine Tea

55,000đ

Aunt Nam Black Tea

55,000đ

Oolong Green Tea

60,000đ

Trà Den Truyền Thống 500gr

60,000đ

Trà Đen Đặc Biệt 500gr

90,000đ

Trà Đen Mùa Thu 500gr

100,000đ

Trà Xanh Mùa Xuân 500gr

100,000đ

Trà Thái Xanh 500gr

120,000đ

Trà Thái Đỏ 500gr

80,000đ

Trà Xanh Hương Lài 500gr

100,000đ

Trà Xanh Oolong 500gr

100,000đ

Trà Đen Cô Năm 500gr

66,000đ

Oolong Green Tea 100gr

140,000

Lotus Green Tea 100gr

420,000

Jasmine Green Tea 100gr

120,000

Cinnamon Black Tea 100gr

90,000

Oolong Green Tea 60gr (3gr x 20)

121,000

Jasmine Green Tea 60gr (3gr x 20)

105,00

Green Tea 60gr (3gr x 20)

105,000

en_US