Back to top

Tea Products

(trà làm trà sữa và trà trái cây, tiện lợi)

Thai Green Tea

GIÁ SỐC

Thai Red Tea

GIÁ SỐC

Spring Tea

GIÁ SỐC

Autumn Tea

GIÁ SỐC

Black Tea

GIÁ SỐC

Jasmine Tea

GIÁ SỐC

Aunt Nam Black Tea

GIÁ SỐC

Oolong Green Tea

GIÁ SỐC

Trà Den Truyền Thống 500gr

60,000đ

Trà Đen Đặc Biệt 500gr

90,000đ

Trà Đen Mùa Thu 500gr

100,000đ

Trà Xanh Mùa Xuân 500gr

100,000đ

Trà Thái Xanh 500gr

120,000đ

Trà Thái Đỏ 500gr

80,000đ

Trà Xanh Hương Lài 500gr

100,000đ

Trà Xanh Oolong 500gr

100,000đ

Trà Đen Cô Năm 500gr

66,000đ

(Trà Pha ấm)

Oolong Green Tea 100gr

140,000đ

Lotus Green Tea 100gr

420,000đ

Jasmine Green Tea 100gr

120,000đ

Cinnamon Black Tea 100gr

90,000đ

(Trà Túi Lọc tiện lợi, dành cho người dùng hiện đại)

Oolong Green Tea 60gr (3gr x 20)

121,000đ

Trà Xanh Lài 60gr (3gr x 20)

105,000đ

Green Tea 60gr (3gr x 20)

105,000đ

en_US