Back to top
In stock

Trà Đen – OTD – F

Trà Đen – OTD – F Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên Dây…

Trà Đen – OTD – F

  • Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên

  • Dây chuyển sản xuất an toàn và kép kính

  • Sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trà Đen – OTD – F”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_US
vi en_US