Back to top
In stock

Trà Xanh – Pauchung – SnowShan

Trà Xanh – Pauchung – SnowShan Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên 100%…

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trà Xanh – Pauchung – SnowShan”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Trà Xanh – Pauchung – SnowShan

  • Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên

  • 100% thành phần lá trà xanh

  • Dây chuyển sản xuất an toàn và kép kính

  • Sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam

en_US
vi en_US