Back to top

SẢN PHẨM TRÀ

(trà làm trà sữa và trà trái cây, tiện lợi)

Trà Thái Xanh

55,000

Trà Thái Đỏ

55,000

Trà Mùa Xuân

55,000

Trà Mùa Thu

55,000

Trà Đen

55,000

Trà Xanh Hương Lài

55,000

Trà Đen Cô Năm

55,000

Trà Xanh Ô Long

60,000

Trà Đen (bao hồng) 500gr

55,000

(Trà Pha ấm)

Trà Xanh Oolong 100gr

140,000

Trà Xanh Hương Sen 100gr

420,000

Trà Xanh hương Lài 100gr

120,000

Trà Đen hương Quế 100gr

90,000

(Trà Túi Lọc tiện lợi, dành cho người dùng hiện đại)

Trà Xanh Oolong 60gr (3grx20)

121,000

Trà Xanh Hương Lài 60gr (3gr x 20)

105,00

Trà Xanh 60gr (3gr x 20)

105,000

vi