Back to top

SẢN PHẨM TRÀ

(trà làm trà sữa và trà trái cây, tiện lợi)

Trà Thái Xanh

GIÁ SỐC

Trà Thái Đỏ

GIÁ SỐC

Trà Mùa Xuân

GIÁ SỐC

Trà Mùa Thu

GIÁ SỐC

Trà Đen

GIÁ SỐC

Trà Xanh Hương Lài

GIÁ SỐC

Trà Đen Cô Năm

GIÁ SỐC

Trà Xanh Ô Long

GIÁ SỐC

Trà Den Truyền Thống 500gr

60,000đ

Trà Đen Đặc Biệt 500gr

90,000đ

Trà Đen Mùa Thu 500gr

100,000đ

Trà Xanh Mùa Xuân 500gr

100,000đ

Trà Thái Xanh 500gr

120,000đ

Trà Thái Đỏ 500gr

80,000đ

Trà Xanh Hương Lài 500gr

100,000đ

Trà Xanh Oolong 500gr

100,000đ

Trà Đen Cô Năm 500gr

66,000đ

(Trà Pha ấm)

Trà Xanh Oolong 100gr

140,000đ

Trà Xanh Hương Sen 100gr

420,000đ

Trà Xanh hương Lài 100gr

120,000đ

Trà Đen hương Quế 100gr

90,000đ

(Trà Túi Lọc tiện lợi, dành cho người dùng hiện đại)

Trà Xanh Oolong 60gr (3grx20)

121,000đ

Trà Xanh Lài 60gr (3gr x 20)

105,000đ

Trà Xanh 60gr (3gr x 20)

105,000đ

vi