Back to top

SẢN PHẨM TRÀ

(trà làm trà sữa và trà trái cây, tiện lợi)

Trà Thái Xanh

55,000đ

Trà Thái Đỏ

55,000đ

Trà Mùa Xuân

55,000đ

Trà Mùa Thu

55,000đ

Trà Đen

55,000đ

Trà Xanh Hương Lài

55,000đ

Trà Đen Cô Năm

55,000đ

Trà Xanh Ô Long

60,000đ

Trà Den Truyền Thống 500gr

60,000đ

Trà Đen Đặc Biệt 500gr

90,000đ

Trà Đen Mùa Thu 500gr

100,000đ

Trà Xanh Mùa Xuân 500gr

100,000đ

Trà Thái Xanh 500gr

120,000đ

Trà Thái Đỏ 500gr

80,000đ

Trà Xanh Hương Lài 500gr

100,000đ

Trà Xanh Oolong 500gr

100,000đ

Trà Đen Cô Năm 500gr

66,000đ

(Trà Pha ấm)

Trà Xanh Oolong 100gr

140,000

Trà Xanh Hương Sen 100gr

420,000

Trà Xanh hương Lài 100gr

120,000

Trà Đen hương Quế 100gr

90,000

(Trà Túi Lọc tiện lợi, dành cho người dùng hiện đại)

Trà Xanh Oolong 60gr (3grx20)

121,000

Trà Xanh Hương Lài 60gr (3gr x 20)

105,00

Trà Xanh 60gr (3gr x 20)

105,000

vi