Back to top
In stock

Trà đen – CTC – BP

Trà đen – CTC – BP Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên Dây…

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trà đen – CTC – BP”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trà đen – CTC – BP

  • Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên

  • Dây chuyển sản xuất an toàn và kép kính

  • Sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam

vi