Back to top
In stock

Trà Đen – OTD – OP

Trà Đen – OTD – OP Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên Dây…

Trà Đen – OTD – OP

  • Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên

  • Dây chuyển sản xuất an toàn và kép kính

  • Sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trà Đen – OTD – OP”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

vi
en_US vi