Back to top
In stock

Trà Xanh – Ô Long

Trà Xanh – Ô Long Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên 100% thành…

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trà Xanh – Ô Long”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trà Xanh – Ô Long

  • Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên

  • 100% thành phần trà Ô Long được sản xuất tại vùng đất có thổ nhưỡng tốt ở Lâm Đồng

  • Dây chuyển sản xuất an toàn và kép kính

  • Sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam

vi