Back to top
In stock

Trà Xanh – Pauchung – F

Trà Xanh – Pauchung – F Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên 100%…

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trà Xanh – Pauchung – F”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trà Xanh – Pauchung – F

  • Làm từ 100% nguyên liệu tự nhiên

  • 100% thành phần lá trà xanh

  • Dây chuyển sản xuất an toàn và kép kính

  • Sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam

vi